0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International PDC Home Tour
Dave Chisnall
-
-
Jelle Klaasen
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Scott Waites
۶
۰
Carl Wilkinson
Finished
۰۰:۰۰
Jonny Clayton
۶
۳
Max Hopp
Finished
۰۰:۲۵
Max Hopp
۱
۶
Scott Waites
Finished
۰۰:۵۵
Carl Wilkinson
۲
۶
Jonny Clayton
Finished
۰۱:۳۰
Gary Anderson
-
-
Mike De Decker
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
  International Remote Darts League
Richard Veenstra
۶
۳
Paul Hogan
Finished
۰۰:۳۰
Lorraine Winstanley
۲
۶
David Cameron
Finished
۰۱:۰۰
Lorraine Winstanley
۱
۶
Richard Veenstra
Finished
۰۱:۳۵
David Cameron
۰
۶
Paul Hogan
Finished
۰۲:۰۰
David Cameron
۶
۳
Richard Veenstra
Finished
۰۲:۲۰
Paul Hogan
۶
۲
Lorraine Winstanley
Finished
۰۳:۰۰
  International Modus Icons of Darts Live League
Fallon Sherrock
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Scott Marsh
-
-
Fallon Sherrock
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Martin Adams
-
-
Scott Marsh
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
David Evans
-
-
Fallon Sherrock
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Paul Nicholson
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
James Hubbard
-
-
Scott Marsh
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Fallon Sherrock
-
-
Paul Nicholson
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Martin Adams
-
-
James Hubbard
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Scott Marsh
-
-
David Evans
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
James Hubbard
-
-
Fallon Sherrock
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
David Evans
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Paul Nicholson
-
-
Scott Marsh
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
David Evans
-
-
James Hubbard
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Paul Nicholson
-
-
David Evans
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
James Hubbard
-
-
Paul Nicholson
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید